Vi ser frem til å ta i bruk det nye analyseverktøyet hvor innhenting av regnskap, generering av analyser og prognoser skjer automatisk. Dette effektiviserer arbeidsmåten vår og bidrar til at vi kan yte enda bedre rådgivning overfor næringslivskundene våre.

Terje Krøvel, leder divisjon Næringslivsmarked i Sparebanken Møre.

Stacc har hatt et mangeårig og godt samarbeid med Sparebanken Møre knyttet til leveranse av Rådgiver PM, Stacc sin bransjestandardløsning for finansiell analyse og rådgivning for privatmarkedet og ser nå frem til å utvide samarbeidet med tilsvarende løsning for bedriftsmarkedet.

Geir Nordrik, daglig leder i Stacc