Escali Financials TMS
Nordens ledende TMS for eiendomsselskaper

Escali Financials TMS
Nordens ledende TMS for eiendomsselskaper

Gratis frokostseminar

Gratis frokostseminar

Gå ikke glipp av muligheten til å se hvordan andre eiendomsselskaper og boligbyggelag bruker Escali Financials TMS for å følge opp gjeld, rentebytteavtaler, interne lån, covenants, renterisiko og likviditet.

Gå ikke glipp av muligheten til å se hvordan andre eiendomsselskaper og boligbyggelag bruker Escali Financials TMS for å følge opp gjeld, rentebytteavtaler, interne lån, covenants, renterisiko og likviditet.

Vi inviterer til gratis frokostseminar for eiendomsselskaper og boligbyggelag. For de som ikke kan stille fysisk, har vi også satt opp et webinar.

Målgruppe: CFO, finansmedarbeidere, treasurer, regnskapssjefer, controllere og regnskapsførere.

Bergen

12.06.2024 kl. 08:30-10:00

/

Thormøhlens gate 53C, Bergen

 1. Frokost 08:30-0900

 2. Kort intro til Escali Financials TMS

 3. Kort demo av nyeste generasjon av Escali Financials TMS

 4. Demo av Escali Reports med søkelys på gjeld. covenants, renterisiko og likviditet

 5. Eventuelt

Oslo

13.06.2024 kl. 08:30-10:00

/

St. Olavsgate 27, Oslo

 1. Frokost 08:30-0900

 2. Kort intro til Escali Financials TMS

 3. Kort demo av nyeste generasjon av Escali Financials TMS

 4. Demo av Escali Reports med søkelys på gjeld. covenants, renterisiko og likviditet

 5. Eventuelt

Webinar

14.06.2024 kl. 09:00-10:00

/

Teams

 1. Kort intro til Escali Financials TMS

 2. Kort demo av nyeste generasjon av Escali Financials TMS

 3. Demo av Escali Reports med søkelys på gjeld. covenants, renterisiko og likviditet

 4. Eventuelt

Påmelding

Meld deg på innen 7. juni 2024.

©️ 2023 Stacc AS

©️ 2023 Stacc AS